שאררט בערד

ב 18 לפברואר יתקיים שאררט בערד


בהמשך לסדנת מכון ראשי ערים, בה השתתף ראש העיר ערד -  ניסן בן חמו ובהמשך לסיור ראשי רשויות הנגב בגרמניה, אותו הובילה עמותת מרחב ביוזמה משותפת עם קרן מיראז', הוחלט לקיים שאררט רב משתתפים להתחדשות מרכז העיר והשכונות הוותיקות בערד.
תוצרי השאררט יהיו תכנית מדיניות וכלים להתחדשות מרכז העיר אותם יישם בהמשך צוות תכנון מקצועי בתכנית מפורטת (תב"ע) ותכנית אדריכלית לביצוע.
הכללת שאררט ערד, במסגרת המיזם המשותף, היא על פי עקרונות המיזם המעודד סדנאות המשך בערים, כאשר הכוונה להשפיע הלכה למעשה על העשייה העירונית לפי כללי עשרת הכלים לעירוניות .

המעוניינים להשתתף בשאררט יפנו לעמותת מרחב במייל office@miu.org.il או בטלפון 03-6042916.

מטרות ויעדים:

  • הקניית ידע וכלים לצוות המוביל ולצוות המקצועי בעירייה בנושאי עירוניות, איכות חיים, התחדשות עירונית של מרכז העיר ופיתוח מודל מגורים עירוני.
  • · בניית תכנית מוסכמת בשיתוף כל בעלי העניין למרכז העיר ולשכונות הוותיקות בעיר
  • · שיתוף רחב של אנשי מפתח, ראשי ערים, אנשי מקצוע בסקטור הפרטי והציבורי בנגב.
  • · יצירת אירוע משמעותי ארצי ובין לאומי שישמש בסיס לעשיה של הממשלה בהמשך ויגרום לשינוי בעיר ערד וישמש מודל לשינוי בערים אחרות בנגב בפרט.

דרך העבודה :

תהליך תכנון רב תחומי, הקרוי שאררט, שיערך במשך 5-6 ימים רצופים בעיר ערד, בהשתתפות אנשי מקצוע מכל תחומי התכנון העירוני בארץ ובעולם, הצוות המוביל והמקצועי של העיר ערד, תושבים ונציגים של מגזרים בעיר אנשי מפתח בתחום התכנון ממשרדי הממשלה השונים, נבחרי ציבור מכל הארץ.
לקראת השאררט יערך שלב יסודי של הכנות לוגיסטיות, איסוף חומרים, ניתוח הנתונים, הרכבת צוותי תכנון, בניית לוח זמנים.
את כל התהליך ילווה צוות היגוי מטעם מרחב, המשרד להגנת הסביבה, קרן מיראז' , מהנדסת העיר ערד, ומשרד הבינוי והשיכון.
לאחר השאררט יערך סבב תכנון נוסף על ידי הצוות המקצועי שיכין את תוצרי השאררט בצורה מסודרת ומאורגנת לאישור סופי כהנחיות להמשך תכנון של הצוות המקצועי שיכין תבע"ות ותכניות אדריכליות לביצוע.

שלבי העבודה

שלב ראשון הכנה :

בשלב זה מתבצעות פעולות במקביל במספר נושאים :.
1. הגדרת הפרויקט : הגדרה של הפרוייקט בצורה מדוייקת במשותף על ידי צוות ההיגוי
2. בניית צוות מקצועי : הקמת צוות מקצועי רב תחומי מהארץ ומחו"ל
3. בניית לוח זמנים : קביעת לוח זמנים לכל שלבי הפרוייקט ולוח זמנים מפורט לשאררט
4. איסוף נתונים: איסוף נתונים על שטח התכנון והעיר
5. לוגיסטיקה: התארגנות לוגיסטית בעיקר לימי השאררט
6. פרסום והזמנת בעלי עניין : פרסום הפרוייקט בכל מדיה אפשרית והזמנת בעלי עניין להשתתפות
7. הקניית ידע: למשתתפים לקראת עבודת התכנון המשותפת.
8. מפגשי תיאום ציפיות : של הצוות המקצועי, צוותי העיריה וצוות הליווי של הפרוייקט

שלב שני, השאררט :

סדרת סדנאות ועבודה משותפת במשך שבוע רצוף בעיר ערד עד לגיבוש תכנית מוסכמת וארגז כלים בתהליך משתף שיתקיים במרכז העיר. בשלב זה תגובש תכנית מוסכמת וכלים אשר תכלול היבטים של התכנון פיזי במרחב הציבורי ובמגרשים שבשטח התכנית, תכנית תנועה וחניה, כלים לפיתוח כלכלי עיסקי,. כלים מערכתיים להתחדשות המרכז המשותפים לעירייה לבעלי העסקים והנכסים ולתושבים שבמרכז העיר ובשכונות הוותיקות.

הצוותים יעבדו גם על גיבוש מודל מגורים עירוני במסגרת השאלה "איך גרים" שמטרתה לייצר סביבת מגורים ולא רק יחידות מגורים.

השאררט ינוהל ויונחה על ידי צוות מרחב, ישתתפו בו אנשי מקצוע מכל תחומי התכנון העירוני מכל הארץ בשותפות מלאה עם הצוות המוביל והמקצועי של העיר ערד, המשרד להגנת הסביבה, נציגי קרן מיראז', המתכננת הראשית של המשרד הבינוי והשיכון, אורחים מהארץ ומהעולם על מנת לגייס את מיטב המוחות והידע המקצועי לגיבוש התכנית והמודל העירוני.

שלב שלישי, מקצוע תוצרי השאררט ,הגשת התכנית המסכמת וכנס ארצי:

תוצרי העבודה שנעשו בשאררט יועברו לצוות מקצועי מצומצם יותר שימקצעו את התוצרים ימחשב אותם ויכין אותם לאישור סופי של הצוות המקצועי ובעלי העניין בעיר, של הקרן ושל משרד הבינוי והשיכון.
בסיום שלב זה יערך כנס ארצי בן יום אחד בעיר ערד, אשר יהווה חשיפה פומבית של התהליך ותוצריו וכן חשיפה של המשתתפים מכל הארץ לעיר .

מרחב בפייסבוק